Müü oma töid 

 

Kirjuta meile info@6art.ee ja saada:
– Oma kunstniku CV ja/või kunstipraktika kirjeldus eraldi word failina;
– 5-8 pilti oma töödest, mida sooviksid müüa koos mõõtude, meediumite ja hindadega.

Rataskaevu 6 Art galerii pakub:
-Laiendame külastajate ja potensiaalsete kunstiostjate arvu – korraldame jooksvalt erinevaid näituse
projekte ja kultuuriprogramme.
-Nõustame kunstnike galerii müügivõimalustest (esitlus, installeerimine, ja turundustoodete välja arendamine ja loomine).
-Soovi korral abistame kunstnike kunstipraktika kirjelduse kokkupanemisel (ja kuidas kirjutada oma töödest oma kunstipraktika kontekstis).
-Koostöös Järsi raamimiskojaga aitame nõustada kunstitööde raamimisel.

Tingimused
-Kunstnikega sõlmitakse koostööleping, milles on kirjas mõlema osapoole õigused ja kohustused
-Galerii võtab korraga müüki 1-2 kunstnitööd ühelt kunstnikult
-Vajadusel aitame kunstnikul määrata kunstitöö hinna
-Kõik tööd peavad olema signeeritud, müügiks ja installeerimiseks vormistatud (esinduslikud ja kinnitusvahenditega).

 Näituste kutse Open call

 Eksponeeri oma näitus

Rataskaevu 6 Art galerii pakub noorkunstnikele ja professionaalsetele kunstnikele näituse eksponeerimise pinda.

Oodatud on näituseprojektid olenemata kunstimeediumist ja kõikidest kunstivaldkondadest nii isiku kui grupinäitusteks.

Näituse taotlemiseks palume esitada:
-Täidetud taotluse ankeet, mis sisaldab näituse pealkirja, näituse kirjeldust, tööde eeldatavat arvu (koos meediumi ja tööde suurustega), eelistatav näituseperiood, eelistatav näituse pind;
-Kunstniku CV ja/või kustipraktika kirjeldus eraldi word failina;
-Projektiga seonduv pildimaterjal (2-3 fotot näitusele tulevatest töödest ja/või veebilink portfooliole/veebile).

Näituse taotluse ankeedi leiad siit:  TAOTLUSE ANKEET / APPLICATION FORM

Taotluse tähtaeg on 31.detsember 2023.  Taotlus koos lisamaterjalidega palume saata info@6art.ee. Edukatest näituseprojektidest teavitame kunstnikke e-maili teel.

Rataskaevu 6 Art galerii näituse üldtingimused:
– Galerii sõlmib Kunstnikuga näituse korraldamise lepingu, mis kooskõlastab poolte õigused ja kohustused.

– Näituse korraldamise kulude katteks (näituse pind, avaõhtu, reklaamprint) esitab Galerii Kunstnikule arve summas 250 EUR (sisaldab käibemaksu 20%)
– Näituse kestvus on 4 nädalat.
– Vähemalt 2/3 näituse töödest on näituseperioodil müügiks
– Näituse tööd on loodud viimase 2 aasta jooksul.

Näituste periood märts kuni detsember.

Näituse pindade plaani leiad siit: GALERII PLAAN / GALLERY PLAN